Hoppa till huvudinnehåll

Kommunanställda

Personalparkering Umeå kommun

För att hyra ett parkeringstillstånd vid Umeå kommuns fastigheter måste du vara kommunanställd och arbeta vid fastigheten. 

 

Personalparkering

Det finns tre olika parkeringsområden inom Umeå kommuns personalparkering: Centrum, Inre och yttre. Din arbetsplats tillhör något av dessa och beroende på var din arbetsplats ligger är det viktigt att du köper rätt parkeringstillstånd.

• Centrum 522 kr/mån – Du får parkera i alla tre områden.
• Inre 313 kr/mån – Du får parkera både i det inre och yttre området.
• Yttre 209 kr/mån – Du får endast parkera i det yttre området.

Priserna indexuppräknas vid varje årsskifte.

Klicka här för att se en detaljerad lista över vilket område din arbetsplats hör till. Observera att Dragonskolan och Stadshusområdet inte ingår i något av de nya områdena utan är separata parkeringsområden och kräver särskilda parkeringstillstånd.

Vid fel på motorvärmarstolpar, dålig snöröjning etc. är det kommunens felanmälan för fastigheter som kontaktas, tel. 090-16 23 42.

Stadshusområdet

Du som arbetar på stadshuset ansöker om ett parkeringstillstånd i två steg; först registrerar du dig i kommunens e-tjänst och sedan ansöker du om parkeringstillstånd. Läs mer om detta på Umeå kommuns intranät.

 

Övriga fastigheter och arenor

På vissa kommunala fastigheter gäller fortfarande parkeringskort. Arbetar du på någon av följande fastigheter behöver du ansöka om ett parkeringskort:

Ersboda Folkets Hus
Guldskrinet
Hörnefors simhall
Industrigatan 14
Kulturmejeriet
Kungsvägen 18, Hörnefors
Kungsvägen 8, 10 Sävar
Nolia idrotts- och Mässcenter
Nydala
Ringvägen 90-110
Signalvägen 14 (Umeå Brandstation)
Umeå Energi Arena
Winpos Arena
Yrkesvägen 5

Under 2022 kommer dessa parkeringstillstånd att bli digitala.