Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för upab.se

Umeå Parkerings AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur upab.umea.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från umea.upab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till upab@umea.se
  • ring 090-16 15 50

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

  • Huvudmenyn är inte kodad helt enligt WAI-ARIA Authoring Practices, vilket skulle kunna orsaka besvär för vissa användare, även om vi inte upptäckt några konkreta problem.
  • Det saknas sammanställning av inmatningsfel i formulärfunktion, vilket kan göra det lite svårt att hitta och åtgärda eventuella sådana. Felen beskrivs dock i anslutning till respektive fält.
  • Våra PDF-dokument är inte tillgängliga.
  • Färgkontrast är inte tillräcklig i valideringsmeddelanden i formulär.
  • Länkar är inte alltid markerade på annat sätt än med färg.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Kartfunktionen under hitta parkering är svårnavigerad med tangentbord.

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för digital förvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Webbplatsens .html, javascript och .css validerar ej och att åtgärda detta är inte möjligt i nuvarande tekniska lösning.
  • Kartfunktionen för att hitta parkeringsplats fungerar ej korrekt med skärmläsare eller att hantera med tangentbord. Denna kommer ses över i kommande versioner av webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av upab.umea.se. Senaste bedömningen gjordes den 9 december 2020.