Hoppa till huvudinnehåll

Personalparkering Umeå kommun

För att hyra ett parkeringstillstånd vid Umeå kommuns fastigheter måste du vara kommunanställd och arbeta vid fastigheten. 

 

Personalparkering

Det finns tre olika parkeringsområden inom Umeå kommuns personalparkering: Centrum, Inre och yttre. Din arbetsplats tillhör något av dessa och beroende på var din arbetsplats ligger är det viktigt att du köper rätt parkeringstillstånd.

• Stadshusområdet
• Centrum – Du får parkera i alla tre områden.
• Inre – Du får parkera både i det inre och yttre området.
• Yttre – Du får endast parkera i det yttre området.

Priserna indexuppräknas vid varje årsskifte.

Klicka här för att se en detaljerad lista över vilket område din arbetsplats hör till. Observera att Dragonskolan och Stadshusområdet inte ingår i något av de nya områdena utan är separata parkeringsområden och kräver särskilda parkeringstillstånd.

Vid fel på motorvärmarstolpar, dålig snöröjning etc. är det kommunens felanmälan för fastigheter som kontaktas, tel. 090-16 23 42.

Stadshusområdet

Du som arbetar på stadshuset ansöker om ett parkeringstillstånd i två steg; först registrerar du dig i kommunens e-tjänst och sedan ansöker du om parkeringstillstånd. Läs mer om detta på Umeå kommuns intranät.