Hoppa till huvudinnehåll

Vad betyder skylten?

 

 

 

 

 

Områdesmärke - Förbud att parkera fordon

Områdesmärke – Förbud att parkera fordon

Märket anger att ett område med förbud att parkera börjar.

Slut på område - parkeringsförbud fordon

Slut på område – Förbud att parkera fordon

Märket anger att ett område med förbud att parkera upphör.

parkeringsskylt

Parkering

Märket anger att parkering är tillåten. Under vardagar, utom dagar före sön- och helgdagar, gäller tillåtelsen för parkering under högst 24 timmar i följd. Helgdagar och dag före söndag är parkeringstiden obegränsad. Ovan gäller om inte tilläggstavlor anger annat.

Laddplats

Laddplats

Märket anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Används under märke P, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Handikapplats

Rörselsehindrade

Används under märket P och innebär att platsen endast avser rörelsehindrade med särskilt tillstånd.

Utsträckning av parkeringsplats

Utsträckning av särskilt anordnad parkeringsplats

Anger utsträckning av plats för parkering.
Gäller åt det håll pilen visar.

Förbud att parkera

Förbud att parkera fordon

Fordon får stanna för av- eller påstigning samt lastning eller lossning utan avbrott.

Förbud att stanna och parkera

Förbud att stanna och parkera fordon

Förbud att stanna innebär att du inte får stanna för på- och avstigning.

Datumparkering

Områdesmärke – Datumparkering

Märket anger att ett område med datumparkering börjar. Där framgår också vilka dagar och tider datumparkering gäller i det området

Här är det förbjudet att att parkera:
– på dagar med jämnt datum på den sida av vägen där adresserna har jämna nummer.
– på dagar med udda datum på den sida av vägen där adresserna har udda nummer.

Slu på område datumparkering

 

 

 

Slut på område – Datumparkering

Märket anger att ett område med datumparkering upphör.

Datumparkering udda dagar

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Används under märket P och anger en avvikelse från parkering tillåten.

Detta märke betyder att parkering är förbjuden udda datum på den sida märket är uppsatt på mellan 00-08.

Datumparkering jämna dagar

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Används under märket P och anger en avvikelse från parkering tillåten.

Detta märke betyder att parkering är förbjuden jämna datum på den sida märket är uppsatt på mellan 00-08.