Hoppa till huvudinnehåll
Senast uppdaterad 18 maj, 2022

Parkeringsavgift införs i anslutning till Bettnessands och Norrmjöle havsbad

Efter många somrars problematik med framkomligheten har Umeå kommun och områdets vägföreningar, tillsammans med Upab beslutat om att införa parkeringsavgift vid Bettnessands och Norrmjöle havsbad. Samtidigt får också delar av Bettnesvägen och Kläppuddsvägen parkeringsförbud.

På grund av de trafik- och parkeringsproblem som funnits efter Bettnesvägen och Kläppuddsvägen tidigare somrar har Upab på uppdrag från Umeå kommun och områdets vägföreningar infört åtgärder för att öka framkomligheten och tillgängligheten längs vägarna och parkeringsplatserna. Samtidigt införs också ett förbud att parkera längs vissa sträckor efter Kläppuddsvägen och Bettnesvägen.
– Vår förhoppning är att framkomligheten längs vägarna och på parkeringsplatserna ska bli bättre. Parkeringsavgift och parkeringsförbud är verktyg för att åtgärda de problem som har funnits tidigare somrar, berättar Upabs produktionschef Robert Tegström.

Umeå kommun har beslutat att från och med 1 juni 2022 införa parkeringsavgift på de kommunala parkeringsplatserna vid Bettnessands och Norrmjöle havsbad.
– Det är rätt vanligt att parkeringarna blir fulla när det är fint väder. Tyvärr har det inneburit att bilister som kommer efter att det blivit fullt väljer att parkera på ett sätt som leder till att exempelvis räddningstjänst och ambulans får svårt att ta sig fram vid behov, säger Sofia Åström, enhetschef, Fritidsförvaltningen.

Parkeringsavgiften kommer att gälla alla dagar 00–24 under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Priset är 8 kr/tim och priset kan max bli 30 kr/dygn. Parkeringsavgiften betalas med mobilen, via Upabs underleverantör Parkster.

Varför införs parkeringsavgift?
Parkeringsavgift och parkeringsförbud är verktyg för att åtgärda de säkerhetsproblem som har funnits tidigare somrar. Det ökar framkomligheten och skapar tillgänglighet för de som vill besöka badplatserna. Räddningsfordon ska kunna ta sig fram längs de mindre vägarna till stugor och badplatser för att undsätta behövande.