Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och ledning

Umeå Parkerings AB ägs till 100% av Umeå Kommunföretag AB, som i sin tur är helägt av Umeå Kommun. Det är Umeå kommunfullmäktige som utser Umeå Parkerings styrelse.

 

Styrelseledamöter

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande (M)
asa.agren.wikstrom@umea.se

Anita Boström Berglund (S)
makbo@hotmail.se

Johan Stål (V)
johan.stal@umea.se

Björn Johansson (C)
bjorn.johansson@upab.se

Nils-Erik Petterson (MP)
nils-erik.pettersson@umea.se

 

Ledning

Elin Pietroni, VD
elin.pietroni@upab.se

Madeleine Nordenqvist, ekonomichef

Peder Johansson, tf. ekonomichef
peder.johansson@upab.se

Robert Tegström, produktionschef
robert.tegstrom@upab.se

Curt Jonsson, affärsutvecklare
curt.jonsson@upab.se

Claes Brannelid, fastighetschef
claes.brannelid@upab.se